دو بیتی 23

 

«آخرین هدیه»

دخترماه که بینِ من و تو فاصله ای اســــت

مـانـده ام عاقبـــتِ نــــاز و اداهایت چیسـت

 

آرزوهـــــــــای دلـــم را کـه فـدایــت کـــردم

جان ناقابل من پیش کِشـَت، کافی نیسـت؟!

«رادمان»


/ 0 نظر / 4 بازدید