دو بیتی 79

 

«چشمانت»

 

عشـــــــق، از پنجره ی بازِ نگاهت پیداست

لبِ آن پنجـــره، صد نرده ی مژگان بر پاست

 

آسِمــــــان، با همه ی کِبر، فرو ریخــــــته در

حوضِ چشمانِ قشنگت که به رنگ دریاست

 

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 8 بازدید