ترس

    گفت از هر چه بترسی به سرت می آید   گفتم از آتشِ آغوشِ تو ترسیدن، چه؟!   «رادمان»        
/ 0 نظر / 6 بازدید
بهمن 96
1 پست
دی 96
3 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
5 پست
تیر 96
8 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
11 پست
تیر 94
7 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
8 پست
دی 93
10 پست
آذر 93
10 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
8 پست
شهریور 93
8 پست
مرداد 93
7 پست
تیر 93
9 پست
خرداد 93
9 پست
اسفند 92
14 پست
بهمن 92
21 پست
دی 92
26 پست
مسلم حمزه نژادی
توسعه دهنده و طراح در پرشین بلاگ