عشق نویسنده: رادمان - پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱

نام شعر: عشق

شماره ثبت در سایت شعر نو: 283052

شعر از: محمد رادمان

 

عاشقی را گفتم:

واژه ی «عشق» چه معنی دارد؟

زیر لب زمزمه کرد:

عشق یک لبخند است

گاه هم لمس خیالی است لطیف

عشق گاهی زلف یار است که در باد صبا می رقصد

عشق، فریاد کنان می رسد از ره، گاهی

گاهی نرمک نرمک به سراغ دل یار می آید...

 

و صدای عاشق

ناگهان اوج گرفت:

بنویس عشق به تعبیر من آن برگ درختی است که افتاده به آب

یا که یک کوه بلند است به اندازه ی عرش

عشق گاهی شعله ای بر جان است

آتش سوزان است...

 

چشم عاشق ناگه

مثل باران بارید:

عشق، یک قطره ی اشک است بر گونه ی یار

عشق، شوق است بسیار

عشق در خاطر من مثل شب مهتابی است

مثل ماه است

و یا دختر ماه!

 

  نظرات ()