دو بیتی 63 نویسنده: رادمان - پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/۳

 

«دنیا»

آن کوزه که از خـاکِ تــنِ خیّــام اسـت

یــاد آور بــی وفــــایــی ایّـــــام اسـت

 

دنیا که به راحتــی بر او سخت گرفت

کِـی بر مـنِ خُــردِ ناتـوان در کام است

«رادمان»

 

 

  نظرات ()