دو بیتی 60 نویسنده: رادمان - سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸

 

«محبوب»

ای کاش دلم در پی محبــــوب نبود

ای کاش نگاهش به دلم خوب نبود

 

ای کاش نبود کُنــجِ لبــانش، خالی

یا خــالِ لبــش مقامِ مطلـــوب نبود

«رادمان»

 

  نظرات ()