دو بیتی 48 نویسنده: رادمان - جمعه ۱۳٩۳/٥/۳

 

چندی است در نهانم، دل برگرفته آشوب

آتـش زده به جانم، سِــحرِ نگــاهِ محبوب

 

از گــرمــیِ خیــالش، چشـمِ امید دارم

شاید که باز آید، در این سرایِ مخروب

 

  نظرات ()